Regionalni ured Tuzla

Regionalni ured Tuzla, sukladno zakonu i Pravilniku o unutarnjoj organizaciji SIPA-e, vrši poslove i zadatke u zoni svoje nadležnosti koja pokriva područja ministarstava unutarnjih poslova Tuzlanske i Posavske županije u entitetu Federacija BiH, područje koje pokriva Centar javne sigurnosti Bijeljina u okviru entiteta Republika Srpska, te područje Brčko distrikta BiH.

  • Kriminalističko-istražni odsjek
  • Odsjek za prikupljanje kriminalističko-obavještajnih podataka
  • Odsjek za istraživanje ratnih zločina i kaznenih djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu
  • Grupa za operativno dežurstvo
  • Regionalni ured Tuzla
  • Mitra Trifunovića Uče 6, 75000 Tuzla
  • 035 320-500
  • 035 286-197
  • rktuzla@sipa.gov.ba