Jedinica za specijalnu potporu

Jedinica za specijalnu potporu SIPA-e suvremena je, visokoprofesionalna i izuzetno obučena jedinica, specijalizirana za izvršavanje visokorizičnih zadataka. Iako je relativno mlada (postala je operativna 2005. godine), uspjela je dostići visoku razinu osposobljenosti, a policijski službenici Jedinice obučavani su po uzoru na najbolje svjetske prakse u ovoj oblasti.

Predani rad, odricanje, trening i specijalističke obuke osposobili su ovu Jedinicu da profesionalno obavlja poslove i zadatke za koje je nadležna. Policijski službenici Jedinice do sada su lišili slobode više od 700 osoba osumnjičenih za najteža kaznena djela, a da pri tome nikada nisu upotrijebili prekomjernu silu.

Zalaganjem rukovodstva Jedinice i menadžmenta Agencije, značajan dio obuke policijskih službenika Jedinice realiziran je u suradnji sa respektabilnim instruktorima i jedinicama iz inozemstva. Jedinica koristi najsuvremenije naoružanje i opremu.

Efikasnost u izvršavanju poslova i zadataka, profesionalnost i konstantno usavršavanje učinili su Jedinicu za specijalnu potporu bitnim faktorom u borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma.

Jedinica za specijalnu potporu pruža neophodnu pomoć ostalim organizacijskim jedinicama Agencije, osiguravajući dodatnu policijsku taktiku, opremu i ljudstvo kada su potrebne pojačane mjere sigurnosti. Jedinica obavlja najzahtjevnije i najsloženije taktičke i operativno-tehničke policijske radnje, primjenjujući policijske ovlasti u visokorizičnim situacijama kada su neophodne posebne vještine, obučenost i oprema. Namijenjena je za rješavanje svih oblika talačkih situacija, te pruža specijalističku potporu u situacijama kada je neophodno korištenje službenih pasa. Jedinica ostvaruje neophodnu internu i eksternu suradnju sa drugim agencijama za provedbu zakona, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu. Navedene  aktivnosti izvršava po odobrenju ravnatelja Agencije.

Unutarnje organizacijske jedinice

  • Antiteroristički odsjek “ALFA”
  • Odsjek za operacije “BETA”
  • Odsjek za potporu “GAMA”

Antiteroristički odsjek „ALFA“ poduzima mjere i radnje operativno-taktičkog djelovanja radi otkrivanja, sprječavanja i otklanjanja posljedica ispoljenih raznim vidovima terorističkog djelovanja, zatim poduzima mjere lišenja slobode osoba osumnjičenih za terorizam i koje se mogu dovesti u svezu sa kaznenim djelom terorizma i njihove predaje nadležnim tijelima. Sukladno zakonu i međunarodnim sporazumima, Odsjek može biti angažiran na poslovima i zadacima sprječavanja, suzbijanja i otklanjanja terorizma na međunarodnoj razini. Odsjek obavlja i druge poslove sukladno zakonu.

Odsjek za operacije „BETA“ poduzima mjere i radnje operativno-taktičkog djelovanja radi otkrivanja, sprječavanja i otklanjanja posljedica ispoljenih raznim vidovima kriminalnog djelovanja. Sukladno zakonu, poduzima mjere lišenja slobode osoba osumnjičenih za kaznena djela iz nadležnosti suda i njihove predaje nadležnim tijelima, te vrši zaštitu određenih osoba po zahtjevima nadležnog tijela i po odobrenju ravnatelja Agencije. Također, može biti angažiran za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Jedinice u visokorizičnim situacijama kada su neophodne posebne vještine, obučenost i oprema, uz poduzimanje mjera za koje potrebna specijalistička znanja i vještine alpinizma, vertikalnog upada, savladavanja teško prohodnih i nepristupačnih terena, antisnajperske zaštite, vještine na i pod vodom, kao potpora ostalim pripadnicima Jedinice u izvršavanju zadataka. Obavlja i druge poslove sukladno zakonu.

Odsjek za podršku „GAMA“ pruža potporu drugim odsjecima Jedinice prilikom izvršavanja poslova iz nadležnosti Jedinice, pri čemu osigurava brzo i efikasno manevarsko-taktičko djelovanje u svim vremenskim uvjetima i zadatim situacijama, zatim pruža specijalističku potporu u situacijama kada je neophodno korištenje službenih pasa, obavlja poslove veze, kriptozaštite i logističke potpore iz nadležnosti Jedinice, poslove fizičke zaštite objekta u kojem je smještena Jedinica, te druge poslove sukladno zakonu.