Obrazovanje

2012
Zvanje specijaliste kazneno-pravne oblasti stekla 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
2006
Diplomirala 2006. godine na Fakultetu kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Profesionalna karijera

2015 -
Glasnogovornica, viši inspektor, Grupa za odnose s javnošću
Državna agencija za istrage i zaštitu
2014 - 2015
V.D. glasnogovornika, Grupa za odnose s javnošću
Državna agencija za istrage i zaštitu
2013 - 2014
Policijska službenica za informiranje javnosti, Kabinet ravnatelja
Državna agencija za istrage i zaštitu
2010 - 2013
Istražiteljica u Kriminalističko-istražnom odjelu, inspektor
Državna agencija za istrage i zaštitu
2007 - 2010
Istražiteljica u Kriminalističko-istražnom odjelu, mlađi inspektor
Državna agencija za istrage i zaštitu
2007 - 2007
Vođa smjene operativnog dežurstva
Operativni centar, Služba za operativnu potporu - Državna agencija za istrage i zaštitu