Odluka o poništenju postupka nabave

Na temelju članka 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama, objavljujemo Odluku o poništenju postupka javne nabave 80 pari taktičkih (dubokih) čizama za potrebe Državne agencije za...

23.06.2017. 11:06

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama, objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga smještaja na području Banja Luke...

14.06.2017. 15:06