Poziv za dostavu ponuda

Na temelju članka 8. st. (1) i (2) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B...

04.05.2017. 10:05