Financijsko-obavještajni odjel

Financijsko-obavještajni odjel jedina je financijsko-obavještajna jedinica u BiH koja funkcionira sukladno obvezujućim međunarodnim standardima u oblasti sprječavanja i borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Financijsko-obavještajni odjel postao je operativan 28.12.2004. godine, a 29.6.2005. godine primljen je u Egmont grupu financijsko-obavještajnih jedinica.

Poslovi i nadležnosti Financijsko-obavještajnog odjela propisani su, pored Zakona o SIPA-i, Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, na temelju kojeg prima, sakuplja, evidentira i analizira podatke, informacije i dokumentaciju, te istražuje i prosljeđuje rezultate analiza i/ili istraga, podatke i dokumentaciju tužiteljstvima i drugim nadležnim  tijelima kako u BiH tako i u inozemstvu. Pored ovih poslova, obavlja i poslove prevencije pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, promovira suradnju između nadležnih tijela BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, odnosno promovira suradnju s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u ovoj oblasti.

Za razliku od zemalja okruženja, u kojima su financijsko-obavještajne jedinice administrativnog tipa i djeluju kao samostalne organizacije pri ministarstvima financija, Financijsko-obavještajni odjel SIPA-e predstavlja temeljnu organizacijsku jedinicu SIPA-e, sa svim policijskim i istražnim ovlastima. Pored ovih ovlasti, Financijsko-obavještajnom odjelu na raspolaganju su ovlasti propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, koje mu daju posebnu snagu, odnosno SIPA-i i čitavom sustavu borbe protiv organiziranog i imovinski motiviranog kriminala u BiH. U slučaju sumnje na pranje novca ili financiranje terorističkih aktivnosti, uz jake mehanizme zaštite osobnih i tajnih podataka, Financijsko-obavještajni odjel, za potrebe obavljanja svojih poslova ili za potrebe tužiteljstava, tijela za provedbu zakona i stranih financijsko-obavještajnih jedinica, samostalno, bez naredbe suda ili tužiteljstva može:  

  • prikupljati potrebne podatke i dokumentaciju od financijskih i nefinancijskih institucija i svih državnih tijela u BiH;
  • uz poštivanje principa Egmont grupe, prikupljati/pružati podatke u međunarodnoj  suradnji od svih 146 financijsko-obavještajnih jedinica članica Egmont grupe,
  • izdati nalog za privremenu obustavu (blokadu) transakcija u trajanju do pet radnih dana,
  • naložiti financijskim institucijama monitoring i izvješćivanje o financijskom poslovanju klijenta, u trajanju do šest mjeseci.

Financijsko-obavještajni odjel uključen je u sve značajnije istrage organiziranog kriminala i imovinski motiviranih kaznenih djela u BiH pružanjem raspoloživih i/ili prikupljenih podataka, vršenjem složenih financijskih analiza, pružanjem stručne potpore tužiteljima radom u istražnim timovima, ili neposrednim vođenjem segmenta istrage koji se odnosi na pranje novca/financiranje terorističkih aktivnosti.

Financijsko-obavještajni odjel uključen je u obuku uposlenih u financijskim i nefinancijskim institucijama u BiH, tužiteljstvima i tijelima za provedbu zakona. Nadležan je i za vršenje poslova neizravnog nadzora nad svim financijskim i nefinancijskim institucijama u BiH koje su obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, kao i za vršenje izravnog nadzora kod određene kategorije obveznika Zakona, te aktivno surađuje sa agencijama za bankarstvo i drugim nadzornim tijelima.

Službenici Financijsko-obavještajnog odjela predsjedavaju Radnom grupom institucija BiH za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, a Financijsko-obavještajni odjel ima vodeću ulogu u izradi zakona, podzakonskih propisa i strateških dokumenata u ovoj oblasti. Također, ima vodeću ulogu i u predstavljanju Bosne i Hercegovine u Moneyval komitetu Vijeća Evrope i sličnim međunarodnim tijelima koja donose i/ili ocjenjuju usklađenost sa obvezujućim standardima u oblasti sprječavanja i borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Unutarnja organizacijska struktura

  • Analitički odsjek
  • Odsjek za istrage
  • Odsjek za pravna pitanja, međunarodnu suradnju i potporu