Сектор за планирање, аналитику, сарадњу и информисање

Сектор за планирање, аналитику, сарадњу и информисање израђује и прати имплементацију стратешких и оперативних планова Агенције, координира рад са аналитичарима у организационим јединицама Агенције, прикупља, анализира и израђује аналитичке информације, програме и извјештаје о раду Агенције, обавља послове који се односе на спровођење прописа о заштити личних података у Агенцији, стара се о документима и материјалима који се достављају директору, врши припреме за одржавање савјетовања и других састанака које организује Агенција, надлежан је за израду анализа за интерне и екстерне потребе, праћење реализације закључака са Стручног колегија, за обављање одређених послова из домена међународне и међуагенцијске сарадње, превођење и лекторисање писаних материјала, те ради и друге послове у складу са законом.

У оквиру Сектора дјелује и Група за односе с јавношћу која организује послове у вези са остваривањем јавности рада Агенције, те сарадњу са надлежним органима, службама за информисање и представницима средстава јавног информисања.

Унутрашње организационе јединице

  • Одсјек за стратегију, планирање, аналитичке послове и заштиту личних података
  • Одсјек за међународну и међуагенцијску сарадњу
  • Група за односе с јавношћу