Позив за достављање понуда

Позивамо вас да доставите понуду у складу са чланом 8. ст. (1) и (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" број 39/14) (у далјем тексту: ЗЈН) и Правилником о...

13.04.2018. 15:04

Позив за достављање понуда

Позивамо вас да доставите понуду у складу са чланом 8. ст. (1) и (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" број 39/14) (у далјем тексту: ЗЈН) и Правилником о...

05.04.2018. 16:04

Одлука о поништењу поступка

На основу члана 70. став (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" број 39/14), објављујемо Одлуку о поништењу поступка јавне набавке за ЛОТ-5 продужење...

04.04.2018. 16:04