Позив за достављање понуда

На основу члана 8. ст. (1) и (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) и Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II. Дио Б...

15.03.2017. 12:03