Закон о Државној агенцији за истраге и заштиту

27/0463/0435/0549/0940/12

Закон о полицијским службеницима БиХ

27/0463/045/0633/0658/0615/0863/0835/097/12

Закон о раду у институцијама БиХ

26/047/0548/0560/1032/13

Закон о државној служби у институцијама БиХ

12/0219/028/0335/034/0417/0426/0437/0448/052/0632/0743/098/1040/12

Закон о министарствима и другим органима управе у БиХ

5/0342/0326/0442/0445/0688/0735/0959/09103/0987/126/13 19/16

Закон о управи

32/02102/09

Закон о управном поступку

29/0212/0488/0793/0941/13

Закон о Савјету министара

30/0342/0381/0676/0781/0794/0724/08

Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности

13/24

Закон о заштити свједока под пријетњом и угрожених свједока

03/0321/0361/0455/05

Закон о програму заштите свједока у БиХ

36/14

Закон о слободи приступа информацијама у БиХ

28/00 45/06102/09 62/11 100/13

Закон о заштити личних података

49/0676/1189/1136/14

Закон о јавним набавкама

39/14 47/14

Закон о штрајку запослених у институцијама Босне и Херцеговине

46/16