Правилник о Измјенама и допунама Правилника о провођењу закона о спрјечавању прања новца и финансирања терористичких активности
Одлука о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту Пословник о раду Комисије за избор кандидата за полазнике основне обуке - кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту Пријавни образац Изјава о добровољном приступању тестовима физичке способности Изјава о добровољном приступању тесту психофизичке издржљивости у екстремним ситуацијама Правилник о провођењу Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности Упутство о начину попуне образаца и електронског уноса података за пријаву новчаних трансакција од стране обвезника Образац за пријаву новчаних трансакција Одлука о политици нулте толеранције према дјелима сексуалног узнемиравања и узнемиравања на основу пола Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину и програму тестирања кандидата у процесу одабира полицијских службеника Одлука о начину и програму тестирања кандидата у процесу одабира полицијских службеника Пословник о раду Веб редакције Државне агенције за истраге и заштиту Етички кодекс полицијских службеника Државне агенције за истраге и заштиту Кодекс државних службеника у институцијама БиХ Правилник o интерном пријављивању корупције у Државној агенцији за истраге и заштиту