Контакт

+ 387 (0) 57 32 61 16
+ 387 (0) 57 32 61 39

Циљ

Наш циљ је да благовремено, тачним, објективним и професионалним информисањем јавности о стању безбједности, оперативним акцијама и другим активностима СИПА-е избјегнемо пласирање дезинформација у јавност, да иницирамо проактивну и кооперативну комуникацију која ће повећати транспарентност и одговорност рада СИПА-е те да промовишемо резултате рада СИПА-е и на тај начин повећати осјећај безбједности грађана БиХ.

Односи с јавношћу у СИПА-и регулисани су Законом о слободи приступа информацијама Водичем за приступ информацијама Државне агенције за истраге и заштиту, Правилником о унутрашњој организацији Државне агенције за истраге и заштиту и Инструкцијом о стандардним процедурама остваривања односа с јавношћу Државне агенције за истраге и заштиту. У складу са наведеном инструкцијом, лица надлежна за остваривање односа с јавношћу су директор и портпaрол.

Портпарол СИПА-е, виши инспектор Јелена Миовчић, задужена је за контакте са медијима и сва питања медија која се односе на рад и оперативно дјеловање СИПА-е те на догађаје који су у вези са радом СИПА-е, као и за питања грађана и обраду захтјева у складу са Законом о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини.

Будући да је јавност рада полиције једно од темељних начела у демократском друштву, полиција има обавезу, а у појединим случајевима и потребу, да хитно информише јавност о догађајима који су од интереса за јавност и који у датом тренутку утичу на стање безбједности. Имајући у виду наведено, али и природу послова из надлежности СИПА-е, руководство СИПА-е, заједно са портпаролом, свакодневно настоји да одреди које је информације потребно дати у јавност, тако да њихово објављивање не нашкоди активностима које инспектори проводе на терену.

Основ квалитетне комуникације је континуирано информисање јавности о редовним активностима, реализованим оперативним акцијама, али и другим занимљивостима у вези са радом СИПА-е. Оваква комуникација представља основ доброг односа са грађанима, односно партнерског односа са локалном заједницом, чему СИПА придаје посебну пажњу.

У коначници, повјерење јавности у СИПА-у, односно полицију генерално, зависи од перцепције грађана и дјеловања полиције у заштити њихових интереса.

За медије

СИПА о свом раду грађане и медије информише путем саопштења за јавност, организовања прес-конференција и давања појединачних изјава. Саопштења за јавност достављају се путем имејла свим представницима медија који су укључену у мејлинг листу. Мејлинг листа СИПА-е за контакте са медијима има више од 300 домаћих и страних контаката. Уколико желите бити укључени на нашу мејлинг листу за примање саопштења за медије, молимо да нам пошаљете захтјев путем имејла на адресу portparol@sipa.gov.ba.

Саопштења за јавност објављују се и на веб страници СИПА-е www.sipa.gov.bа.

Портпарол, у координацији са колегама који раде на истражним линијама рада, настојаће да у најкраћем року одговори на све упите медија о раду СИПА-е, у писменом облику или давањем фоно или видео-изјаве.

Група за односе са јавношћу, такође, организује давање интервјуа и изјава медијима, као и гостовања у радио и ТВ емисијама службеника СИПА-е. Портпарол је доступан послије редовног радног времена за вријеме трајања оперативних акција СИПА-е и у случају ванредних догађаја из надлежности СИПА-е.