Мисија

Ефикасно сузбијање тероризма, организованог криминала, тешког финансијског криминала и корупције, откривање и истраживање кривичних дјела ратних злочина и заштита свједока.Пружање заштите свим грађанима у БиХ и унапређење њиховог осјећаја безбједности и повјерења у безбједносни систем. Јачање сарадње са јавношћу и другим агенцијама приликом спровођења закона. Очување лидерске позиције и препознатљивог партнерства током спровођења међународних истрага.
Пуни назив:
Државна агенција за истраге и заштиту
Регионалне канцеларије:
Адреса:
Николе Тесле 59, 71123 Источно Сарајево
Телефон:
057 / 326 - 100
Фаx:
057 / 326 - 105
Е-маил
sipa@sipa.gov.ba
Директор:
Дарко Ћулум
Замјеник директора:
Зоран Галић

Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА) основана је 2002. године, усвајањем Закона о Агенцији за информације и заштиту, којим је ова агенција дефинисана као самостална институција БиХ, одговорна за прикупљање и обраду података од интереса за спровођење међународних и кривичних закона БиХ, као и за заштиту врло важних личности, дипломатско-конзуларних представништава и објеката институција Босне и Херцеговине, те дипломатских мисија. Усвајањем Закона о Државној агенцији за истраге и заштиту у јуну 2004. године, Агенција за информације и заштиту трансформисана је у Државну агенцију за истраге и заштиту, те је добила полицијска овлаштења и постала прва полицијска агенција која своју надлежност остварује на цијелој територији БиХ. Тај моменат означава почетак правог развитка СИПА-е и јачања њене оперативне способности.

Овим законом СИПА је дефинисана као управна организација Министарства безбједности БиХ са оперативном самосталношћу, чије су надлежности спречавање, откривање и истрага кривичних дјела из надлежности Суда БиХ, а посебно организованог криминала, тероризма, ратних злочина, трговине људима и других кривичних дјела против човјечности и вриједности заштићених међународним правом, те тешког финансијског криминала, затим физичка и техничка заштита лица и објеката, заштита угрожених свједока и свједока под пријетњом и други послови из њеног дјелокруга који су одређени овим законом.

Државна агенција за истраге и заштиту, као водећа агенција за спровођење закона у Босни и Херцеговини, у сарадњи са другим агенцијама обезбиједиће највиши квалитет услуга у области безбједности грађана и имовине.

У складу са промјенама у полицијској структури у БиХ, доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о Државној агенцији за истраге и заштиту, од почетка 2011. године послови и задаци заштите личности и објеката из надлежности СИПА-е прешли су у надлежност Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ.

Акције СИПА-е на хапшењу лица осумњичених за ратне злочине, успјешно спроведене истраге кривичних дјела прања новца, организованог криминала, тероризма, неовлаштеног промета опојним дрогама, неовлаштеног промета оружјем, трговине људима и осталих кривичних дјела, као и пружање подршке и заштите свједоцима, формирање специјалне јединице, само су неке од чињеница које говоре о успјешности СИПА-е од оснивања до данас.

С обзиром на то да је криминал, посебно организовани, попримио међународни карактер, Државна агенција за истраге и заштиту спроводи координирану сарадњу са домаћим и међународним органима за спровођење закона, како би борбу против свих врста криминала учинила што ефикаснијом, те на тај начин подигла степен глобалне безбједности на још већи ниво.

Данас СИПА представља респектабилан безбједносни фактор у БиХ, али и у региону, што је још више обавезује да и у наредном периоду настави да се изграђује у складу са безбједносним изазовима који се пред њу буду наметали.