Одлука о поништењу

На основу чланка 70. ставак (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) објављујемо Одлуку о поништењу поступка јавне набавке резервних дијелова...

09.08.2018. 13:08