План јавних набавки грађевина и опреме, роба и услуга Државне агенције за истраге и заштиту за 2018.

На основу члана 17. став (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14), објављујемо План јавних набавки грађевина и опреме, роба и услуга Државне...

20.03.2018. 12:03