Одлука о поништењу поступка

На основу члана 70. став (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" број 39/14), објављујемо Одлуку о поништењу поступка јавне набавке резервних дијелова са...

15.05.2018. 15:05