Одлука о поништењу јавне набавке

На основу члана 70. став (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) објављујемо Одлуку о поништењу поступка јавне набавке хигијенско-потрошног...

19.08.2021. 09:08