Одлука о поништењу поступка

На основу члана 70. став (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14), објављујемо Одлуку о поништењу поступка јавне набавке услуга продужења...

07.04.2022. 12:04