Позив за достављање понуда

Позивамо вас да у складу са чланом 8. ст. (1) и (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" број 39/14) (у даљем тексту: ЗЈН) и Правилником о поступку додјеле...

18.05.2022. 13:05

Одлука о поништењу поступка

На основу члана 70. став (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14), објављујемо Одлуку о поништењу поступка јавне набавке услуга монтаже и...

21.04.2022. 14:04