Одлука о поништењу поступка

На основу члана 70. став (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", бр. 39/14 и 59/22), објављујемо Одлуку о поништењу поступка јавне набавке услуга фиксне...

13.06.2024. 15:06