ЈАВНИ ОГЛАС за пријем кандидата за похађање основне обуке кадета за чин полицајац

На основу члана 49. став (1) Закона о полицијским службеницима Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 и 07/12), Одлуке о покретању процедуре и утврђивању упражњених радних мјеста за запошљавање полицијских службеника у Државној агенцији за истраге и заштиту у чину полицајац, број: 16-11-34-2-9277-1/22 од 30.12.2022. године, и Рјешења о именовању Комисије за избор кандидата за похађање основне обуке кадета за чин полицајац у Државној агенцији за истраге и заштиту, број: 16-11-34-2-9298-1/22 од 30.12.2022. године, Комисија за избор кандидата за похађање основне обуке кадета за чин полицајац у Државној агенцији за истраге и заштиту расписује Јавни оглас.

Јавни оглас за пријем кандидата за похађање основне обуке кадета за чин полицајац у Државној агенцији за истраге и заштиту можете погледати овдје:

Пријавни образац можете преузети овдје:

Изјаву о добровољном приступању тестовима физичке способности можете преузети овдје:

ПИТАЊА И ТАЧНE ОДГОВОРИ ЗА ПИСМЕНО ТЕСТИРАЊЕ ЗА ЧИН ПОЛИЦАЈАЦ можете погледати овдје:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ:

Списак кандидата који испуњавају критеријуме морфолошког статуса:

Списак кандидата који не испуњавају критеријуме морфолошког статуса или се нису појавили на провјери морфолошког статуса:

ОБАВJEШТЕЊЕ:

ЛИСТА КАНДИДАТА ПО ШИФРАМА КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ТЕСТ ОПШТЕГ ЗНАЊА 30.3.2023. ГОДИНЕ: