Заштиту објеката БиХ преузела Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ

Након што је јуче, 12.01.2011. године, у подрумским просторијама Предсједништва БиХ пронађена заостала војна опрема и друга материјално-техничка средства, већина медија је полицијске службенике Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) довела у везу са унутрашњим обезбјеђењем зграде Предсједништва, њеним контра-диверзионим прегледом, пратњом пронађених средстава и сл. У циљу истинитог информисања јавности обавјештавамо вас о сљедећем:

Физичка и техничка заштита лица и објеката органа БиХ, те дипломатско-конзуларних представништава у нашој земљи је од 1.1.2011. године, у складу са чланом 6. став (1). тачка х) Закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела БиХ, у изричитој надлежности ове полицијске институције.

Наведене послове су до поменутог датума обављали полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА), тачније Одјељења за заштиту личности и објеката који су Одлуком Савјета министара БиХ из септембра прошле године почетком 2011. године прешли у Дирекцију за координацију полицијских тијела БиХ.

Полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту ће и у наредном периоду, у складу са чланом 3. став (1) тачка 2) Закона о СИПА-и, пратити безбједносну ситуацију у БиХ, прикупљати обавјештења и податаке о кривичним дјелима, те пратити и анализирати безбједносну ситуацију и појаве које погодују настанку и развоју криминала у БиХ.