Позив за достављање понуда

У складу са чланом 8. ст. (1) и (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) и члана 6. ст. (1) и (2), Правилника о поступку додјеле уговора о...

01.04.2016. 14:04

Позив за достављање понуда

У складу са чланом 8. ст. (1) и (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) и члана 6. ст. (1) и (2), Правилника о поступку додјеле уговора о...

21.03.2016. 09:03

Позуив за достављање понуда

У складу да чланом 8. ст. (1) и (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) и члана 6. ст. (1) и (2), Правилника о поступку додјеле уговора о...

04.03.2016. 16:03