СИПА пријавила 16 правних и шест физичких лица због прања новца у износу од 11.156.950,76 КМ.

Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА), у складу са одредбама Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности (у даљем тексту: Закон) континуирано предузима активности на прикупљању обавјештајних података и информација од обвезника међу којима су најзначајније комерцијалне банке.

Наведеним активностима прикупљени су подаци и информације у вези са различитим актуелним појавним облицима извршења кривичних дјела која за посљедицу имају стицање противправне имовинске користи, међу којима  су и подаци о кривичним дјелима почињеним током набавке и дистрибуције медицинских средстава и опреме у вези са пандемијом КОВИД-19.

С тим у вези, а основу прикупљених података и информација, од почетка 2020. године надлежним тужилаштвима у БиХ поднесено је седам извјештаја о почињеним кривичним дјелима и извршиоцима којим је документовано постојање основа сумње да је 16 физичких и шест правних лица починило кривична дјела којим су стекли имовинску корист у укупном износу од 6.808.131,54 КМ и на тај начин причинили материјалну штету у укупном износу од 5.704.645,13 КМ те извршили прање новца у укупном износу од 11.156.950,76 КМ.

Поред наведеног, СИПА надлежним органима у БиХ континуирано доставља прикупљене обавјештајне податке и информације које могу бити од значаја за предузимање активности из њиховог домена рада. У складу с тим,  СИПА је полицијским агенцијама и пореским органима у БиХ од почетка 2020. године у 152 наврата  доставила обавјештајне податке и информације.

Надлежни порески органи од почетка 2020. године доставили су повратне информације којим је СИПА обавијештена да су, поступајући по достављеним обавјештајним подацима и информацијама, код пореских обвезника  утврдили додатне пореске обавезе у укупном износу од 1.365.746,94 КМ, односно да су надлежним тужилаштвима поднијели шест извјештаја о почињеним кривичним дјелима и извршиоцима те три прекршајна налога. 

На основу обавјештајних података и информација које је СИПА доставила Министарству унутрашњих послова Републике Српске, поднијет је извјештај о почињеном кривичном дјелу и извршиоцу против једног лица. 

Имајући у виду значај остварене сарадње која је један од приоритета у раду СИПА-е, захваљујемо се полицијским агенцијама и пореским органима у БиХ.