САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Поводом све чешћих и организованих активности појединаца, удружења и појединих медија усмјерених против Државне агенције за истраге и заштиту (у даљем тексту: СИПА), а након лишавања слободе три лица на подручју Власенице и Хан Пијеска 20.12.2017. године, с циљем тачног информисања јавности, дајемо сљедеће

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Кадa су у питању конкретне истражне активности и лишења слободе предметна четири лица (три лица по наредби и једно лице због нарушавања јавног реда и мира приликом реализације акције) на подручју Власенице и Хан Пијеска, исте су проведене у складу са законом и по наредбама Тужилаштва Босне и Херцеговине и Суда БиХ. У вези са реализацијом ове оперативне акције, полицијски службеници СИПА-е поступили су потпуно законито и правилно, те су прије реализације акције припремили оперативни план и процјену, на основу којих је надлежна организациона јединица предложила употребу Јединице за специјалну подршку само према једном лицу и локацији, будући да су прикупљене информације указивале на могући отпор и угрожавање безбједности полицијских службеника, јер су активности појединих лица (пријетеће и друге поруке на друштвеним мрежама и друге активности) давале довољно основа да се предметна оперативна акција проведе на начин како је то и учињено. Oправданост наведеног потврђује и чињеница да је једно лице приликом реализације оперативне акције (нарушавање јавног реда и мира ометајући овлаштено службено лице приликом вршења службене радње) морало бити лишено слободе употребом средстава принуде, а што потврђује и прекршајни налог који му је издало Министарство унутрашњих послова Републике Српске, на којем је наведено лице прихватило одговорност за описани прекршај.

Осим наведеног, наглашавамо да је два дана прије реализације акције (18.12.2017. године) СИПА обавијестила Министарство унутрашњих послова  Републике Српске, које је било упознато са планираним активностима и које је пружило помоћ у реализацији акције, те се овом приликом захваљујемо руководству и полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске на пруженој помоћи током реализације акције.

Када су у питању наводи о прекомјерној употреби средстава принуде, информишемо јавност да је Одјељење за унутрашњу контролу, након проведеног поступка, утврдило да су употријебљена средства принуде према два лица (средства за везивање према једном лицу и физичка сила, укључујући и средства за везивање према другом лицу), била оправдана и сразмјерна, те потпуно законита и правилна у складу са Законом о полицијским службеницима БиХ и Правилником у употреби силе.

Раније смо објавили деманти у којем смо аргументовано оспорили одређене медијске објаве о наводним састанцима и другим активностима руководства СИПА-е и Министарства безбједности БиХ, а које се односе на предметну оперативну акцију.

Наглашавамо да СИПА дјелује искључиво на професионалним основама, не заступајући, не штитећи нити подривајући интересе било које политичке странке, регистроване организације или удружења, било којег конститутивног или другог народа и појединаца у БиХ. СИПА свакодневно проводи мјере и радње из законске надлежности на подручју цијеле БиХ, те овакве активности одређених појединца, удружења и појединих медија могу негативно утицати на обављање послова и на угрожавање безбједности руководства и службеника СИПА-е.

С обзиром на наведено, СИПА ће предузети све потребне мјере и радње, у складу са законом, а у вези са оваквим активностима, које, осим угрожавања безбједности полицијских службеника, могу представљати говор мржње и ометање овлаштених службених лица у обављању законитих радњи, те притисак на рад правосуђа. О наведеним активностима СИПА је обавијестила Тужилаштво Босне и Херцеговине, Министарство унутрашњих послова Републике Српске и др.

Позивамо надлежне институције и јавност да пруже подршку СИПА-и у обављању својих законом прописаних надлежности, које имају циљ стварање безбједнијег окружења за све грађане БиХ, без обзира на националну, вјерску, политичку или било коју другу припадност и опредјељење.