РЕЗУЛТАТИ УСМЕНОГ ТЕСТА – ИНТЕРВЈУА СА ТЕСТИРАЊА ИЗВРШЕНОГ 17.6.2020. ГОДИНЕ

У складу са чл. 12. и 13. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту и чланом 16. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за полазнике основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, објављујемо листу кандидата који су приступили тестирању и резултате усменог теста – интервјуа са тестирања извршеног 17.6.2020. године у Источном Сарајеву.

НАПОМЕНА: На основу члана 13. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, максималан број бодова које је могуће остварити на усменом тесту – интервјуу је 15, односно успјех за пролаз постиже кандидат који оствари девет бодова и више. Кандидати који су на усменом тесту – интервјуу остварили мање од девет бодова искључују се из даљег процеса одабира.

Кандидати који нису приступили усменом тесту – интервјуу искључују се из даљег процеса одабира.

Резултате усменог теста – интервјуа можете погледати овдје.