РЕЗУЛТАТИ УСМЕНОГ ТЕСТА –ИНТЕРВЈУА КАНДИДАТА ЗА ЧИН ПОЛИЦАЈАЦ

На основу чл. 12. и 13. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту и члана 16. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, Комисија за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета за чин полицајац у Државној агенцији за истраге и заштиту објављује

ЛИСТУ КАНДИДАТА СА РЕЗУЛТАТИМА УСМЕНОГ ТЕСТА –ИНТЕРВЈУА