Резултати тестирања физичке способности кандидата за чин полицајац

На основу члана 20. и 21. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту и члана 14. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, Комисија за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета за чин полицајац у Државној агенцији за истраге и заштиту, објављује листу кандидата са резултатима тестирања физичке способности.

Напомена: У складу са чланом 21. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, тест физичке способности оцјењује се оцјеном од 1 до 5 према броју остварених бодова. Кандидати који су на тесту физичке способности освојили мање од 27 бодова, кандидати који су на једном од тестова оцјењени са нула бодова, као и ону који се нису одазвали тестирању искључују се из даљег поступка избора.

Сви кандидати који су задовољили елиминациони праг у складу са чланом 9. и чланом 22. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту биће обавјештени путем wеб странице Агенције о мјесту и времену усменог тестирања – интервјуа.

Листу са коначним резултатима тестирања физичке способности можете пронаћи овдје.