Резултати теста познавања страног језика кандидата за чин полицајац

На основу члана 11. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту и члана 15. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, Комисија за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета за чин полицајац у Државној агенцији за истраге и заштиту објављује

СПИСАК СА РЕЗУЛТАТИМА ТЕСТИРАЊА ПОЗНАВАЊА СТРАНОГ ЈЕЗИКА ЗА ЧИН ПОЛИЦАЈАЦ