Резултати теста познавања страног језика кандидата за чин млађи инспектор

У складу са чланом 11. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту и чланом 15. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту објављујемо листу кандидата који су приступили тестирању и обавјештавамо о резултатима познавања страног језика (енглески и њемачки језик) са тестирања извршеног дана 9.10.2018. године у Источном Сарајеву

НАПОМЕНА: Кандидати који су задовољили на тесту познавања страног језика накнадно ће бити обавјештени путем wеб странице Агенције о мјесту и времену обављања интервјуа.

 Табелу са коначном оцјеном из писменог и усменог теста познавања страног језика можете пронаћи ОВДЈЕ