Резултати теста познавања страног језика кандидата за чин млађи инспектор

На основу члана 15. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту и чланом 11. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, тест познавања страног језика кандидата оцјењује се оцјеном од 1 до 5, према броју остварених бодова, како слиједи:

1)      до 25 бодова....................оцјена 1;

2)      од 26 до 29 бодова..........оцјена 2;

3)      од 30 до 35 бодова..........оцјена 3;

4)      од 36 до 40 бодова..........оцјена 4;

5)      од 41 до 45 бодова..........оцјена 5.

На основу члана 11. ст. (6) и (8) Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-02-4197-1/16 од 23.06.2016. године, кандидат који буде оцијењен оцјеном 1, односно на писменом тесту оствари мање од 26 бодова, искључује се из даљег поступка избора кандидата. С тим у вези, кандидати са шифрама ШК 003, ШК 030 и ШК 228 нису задовољили писмени дио теста познавања страног језика, односно на тесту су остварили мање од 26 бодова и искључују се из даљег поступка избора кандидата.

Такође, кандидати који нису приступили провјери познавања страног језика искључују се из даљег поступка избора кандидата.

У складу са чланом 11. став (7) Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, тест говора оцјењује се тако да се сваки одговор оцјењује оцјеном од 1 до 5. Просјечна оцјена теста говора сабира се са оцјеном писменог теста и подијељена са два чини коначну оцјену провјере познавања страног језика.

Табелу са резултатима можете преузети овдје.