Јавни оглас број: 16-11-34-2-677/20 од 11.3.2020. године

РЕЗУЛТАТИ ПРОВЈЕРЕ ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ КАНДИДАТА ЗА ЧИН МЛАЂИ ИНСПЕКТОР

На основу члана 8. став (1) тачка б) Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-02-4197-1/16 од 23.06.2016. године, тест физичке способности кандидата оцјењује се од 1 до 5, према броју остварених бодова, како слиједи:

1)         до 29 бодова....................оцјена 1;

2)         од 30 до 32 бодова..........оцјена 2;

3)         од 33 до 35 бодова..........оцјена 3;

4)         од 36 до 38 бодова..........оцјена 4;

5)         од 39 до 40 бодова..........оцјена 5.

На основу члана 8. став (2) Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-02-4197-1/16 од 23.06.2016. године, кандидат који буде оцијењен оцјеном 1, односно на тесту физичке способности оствари мање од 30 бодова, искључује се из даљег поступка избора кандидата.

На основу члана 7. став (7) Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, кандидат није задовољио тест физичких способности уколико су два теста вреднована са нула бодова, без обзира на укупан број остварених бодова на тестовима физичке способности, и искључује се из даљег поступка избора кандидата.

Такође, кандидати који нису приступили тестирању физичке способности искључују се из даљег поступка избора кандидата.

Резултате провјере физичке способности кандидата можете погледати овдје.