Јавни оглас број: 16-11-34-2-850/19 од 13.02.2019. године.

Резултати провјере морфолошког статуса кандидата за чин млађи инспектор

Резултати провјере морфолошког статуса кандидата по Јавном огласу, 16-11-34-2-850/19 од 13.02.2019. године.

Списак кандидата који испуњавају услове морфолошког критерија можете прочитати овдје.

Списак кандидата који не испуњавају услове морфолошког критерија или се нису појавили на провјери морфолошког статуса можете прочитати овдје.