Резултати провјере физичке способности кандидата за чин полицајац

На основу чл. 7. и 8. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту и члана 14. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, Комисија за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета за чин полицајац у Државној агенцији за истраге и заштиту објављује

ЛИСТУ КАНДИДАТА СА РЕЗУЛТАТИМА ТЕСТИРАЊА ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ