Резултати провјере физичке способности кандидата за чин млађи инспектор

На основу члана 8. став (1) тачка б) Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-02-4197-1/16 од 23.06.2016. године, тест физичке способности кандидата оцјењује се од 1 до 5, према броју остварених бодова, како слиједи:

1)      до 29 бодова....................оцјена 1;

2)      од 30 до 32 бодова..........оцјена 2;

3)      од 33 до 35 бодова..........оцјена 3;

4)      од 36 до 38 бодова..........оцјена 4;

5)      од 39 до 40 бодова..........оцјена 5.

На основу члана 8. став (2) Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, број 16-11-02-4197-1/16 од 23.06.2016. године, кандидат који буде оцијењен оцјеном 1, односно на тесту физичке способности оствари мање од 30 бодова, искључује се из даљег поступка избора кандидата.

На основу члана 7. став (7) Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, кандидат није задовољио тест физичких способности уколико су два теста вреднована са нула бодова, без обзира на укупан број остварених бодова на тестовима физичке способности, искључује се из даљег поступка избора кандидата.

Табелу са коначним резултатима можете преузети овдје.