Провјера здравствене способности кандидата за чин млађи инспектор

На основу укупног збира резултата досадашњих тестирања, а у складу са чл. 6. и 19. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за похађање основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту и чл. 3. и 10. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке кадета за чин млађи инспектор у Државној агенцији за истраге и заштиту, обавјештавамо вас да ће се провјера здравствене способности обавити 18.6.2019.године у 07:30 часова у Центру за медицину рада и спорта Источно Сарајево, ул. Стефана Немање 1, Источно Ново Сарајево.

НАПОМЕНА: Кандидати су дужни прије почетка љекарског прегледа да се јаве у Дом здравља у собу општих, правних и кадровских послова (први спрат) и да понесу идентификациони документ. Провјера здравствене способности подразумијева љекарски преглед и психолошки преглед, укључујући тест и интервју, а врши је овлаштена здравствена установа коју је одабрао директор Агенције.

Списак кандидата и термин  за провјеру здравствене способности можете погледати овдје.