Провјера здравствене способности кандидата за чин млађи инспектор

На основу укупног збира резултата досадашњих тестирања, а у складу са чл. 6. и 19. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за похађање основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту и чл. 3. и 10. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке кадета за чин млађи инспектор у Државној агенцији за истраге и заштиту, обавјештавамо вас да ће се провјера здравствене способности обавити у Центру за медицину рада и спорта Источно Сарајево, улица Стефана Немање бр. 1, по сљедећим групама: - I група, 30.10.2018. године у 07:00 сати; - II група, 30.10.2018. године у 08:30 сати.

НАПОМЕНА: Прије почетка љекарског прегледа кандидати су дужни да се јаве у Центар за медицину рада и спорта Источно Сарајево и да понесу идентификациони документ. Провјера здравственог стања подразумијева љекарски преглед и психолошки преглед, укључујући тест и интервју, а врши је овлаштена здравствена установа коју је одабрао директор Агенције.

Све додатне информације у вези са провјером здравствене способности наведени кандидати могу добити на број телефона 057/326-598, 29.10.2018. године, у периоду од 09,30 до 11,00 сати.

Списак кандидата по шифрама, који требају приступити провјери здравствене способности, можете погледати овдје.