Провјера здравствене способности кандидата за чин млађи инспектор

На основу укупног збира резултата досадашњих тестирања, а у складу са чл. 6. и 19. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту и чл. 3. и 10. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета за чин млађи инспектор у Државној агенцији за истраге и заштиту, обавјештавамо вас да ће се провјера здравствене способности обавити 27.2.2018. године у 07,00 сати у Дому здравља Источно Сарајево, улица Стефана Немање 1, Источно Ново Сарајево.

НАПОМЕНА: Прије почетка љекарског прегледа кандидати треба да се јаве у собу општих, правних и кадровских послова (први спрат) Дома здравља и да понесу идентификациони документ. Провјера здравствене способности подразумијева љекарски преглед и психолошки преглед, укључујући тест и интервју, а врши је овлаштена здравствена установа одабрана од стране директора Агенције.

Списак кандидата за провјеру здравствене способности можете преузети овдје.