Позив за достављање понуда

Позивамо вас да у складу са чланом 8. ст. (1) и (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" број 39/14) (у даљем тексту: ЗЈН) и Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II. дио Б ЗЈН ("Службени гласник БиХ", број 66/16), доставите понуду у поступку јавне набавке услуге екстерне репрезентације за потребе Државне агенције за истраге и заштиту.

Позив за достављање понуда можете погледати овдје