Позив за достављање понуде

Позивамо вас да у складу са чланом 8. ст. (1) и (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" број 39/14) (у далјем тексту: ЗЈН) и Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса ИИ дио Б ЗЈН ("Службени гласник БиХ", број 66/16) доставите понуду у поступку јавне набавке котизације за учешће на семинарима за запослене у Државној агенцији за истраге и заштиту.

Позив за достављање понуда можете преузети овдје.