Позив за достављање понуда

Позивамо вас да доставите понуду у складу са чланом 8. ст. (1) и (2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" број 39/14) (у далјем тексту: ЗЈН) и Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса ИИ дио Б ЗЈН ("Службени гласник БиХ", број 66/16) у поступку јавне набавке пружања услуга техничког прегледа и регистрације возила Државне агенције за истраге и заштиту.

Позив за достављање понуда можете погледати овдје