Позив-провјерa здравствене способности

На основу укупног збира резултата досадашњих тестирања, а у складу са чл. 6. и 19. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за похађање основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту и чл. 3. и 10. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета за чин млађи инспектор у Државној агенцији за истраге и заштиту, обавјештавамо вас да ће се провјерa здравствене способности обавити у Центру за медицину рада и спорта Источно Сарајево, улица Стефана Немање 1, по групама како слиједи:

-         I група 16.7.2021. године (петак) у 07:30 часова;

-         II група 16.7.2021. године (петак) у 08:15 часова.

 

НАПОМЕНА: Кандидати су дужни прије почетка љекарског прегледа да се јаве у Центар за медицину рада и спорта Источно Сарајево и да понесу идентификациони документ. Провјера здравственог стања подразумијева љекарски преглед и психолошки преглед, укључујући тест и интервју, а врши је овлаштена здравствена установа одабрана од стране директора Агенције.

Списак кандидата за провјеру здравствене способности можете погледати овдје.