Јавни оглас број 16-11-34-2-5038-7/19 од 19.11.2019. године.

ПОЗИВ НА ЉЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

На основу укупног збира резултата досадашњих тестирања, а у складу са чл. 6. и 19. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за похађање основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту и чл. 3. и 10. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке кадета за чин полицајац у Државној агенцији за истраге и заштиту, обавјештавамо вас да ће се провјера здравствене способности обавити 19.3. и 20.3.2020. године у Центру за медицину рада и спорта Источно Сарајево, улица Стефана Немање 1, Источно Ново Сарајево.

НАПОМЕНА: Провјера здравствене способности подразумијева љекарски преглед и психолошки преглед, укључујући тест и интервју, а врши је овлаштена здравствена установа коју је одабрао замјеник директора Агенције.

Термине за љекарски преглед можете погледати овдје.