ПОЗИВ КАНДИДАТИМА ЗА УСМЕНО ТЕСТИРАЊЕ – ИНТЕРВЈУ ЗА ЧИН ПОЛИЦАЈАЦ

У складу са Одлуком о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту (чл. 3. и 12.) и Пословником о раду Комисије (члан 16.), обавјештавамо кандидате који су положили тест познавања страног језика и задовољили елиминациони праг да треба да приступе усменом тестирању – интервјуу.

Усмени тест – интервју проводи се тако што сваки члан Комисије учествује у усменом тесту – интервјуу и оцјењује кандидата из сљедећих области:

-          стечено образовање;

-          стил изражавања;

-          конверзација;

-          афинитет за тимски рад;

-          међунационална, религијска, културна и етичка сарадња;

-          достигнућа у науци, умјетности и спорту.

Максималан број бодова које кандидат може освојити на тестирању је 15. Пролазан успјех постиже кандидат који освоји девет бодова и више.

Кандидати су дужни да поштују правила кућног реда институције у којој се врши тестирање и обавезно да понесу важећи идентификациони документ.

У складу са Законом о заштити личних података („Службени гласник БиХ“, бр. 49/06 и 76/11) листе кандидата су објављене путем додијељених шифри.

Усмено тестирање – интервју биће обављено 13, 14. и 15.03.2018. године у бази Јединице за специјалну подршку, улица Војводе Радомира Путника 106, Источно Сарајево.

Листа кандидата по шифрама за усмено тестирање – интервју 13.03.2018. године (уторак) у 09,30 сати

(кандидати у 09,30 сати треба да буду спремни за почетак тестирања у бази Јединице за специјалну подршку)