ПОЗИВ КАНДИДАТИМА ЗА УСМЕНО ТЕСТИРАЊЕ - ИНТЕРВЈУ ЗА ЧИН ПОЛИЦАЈАЦ

У складу са Одлуком о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту (члан 3., и 24.) и Пословника о раду Комисије (члан 16.), обавјештавамо све кандидате који су успјешно положили тест физичке способности и задовољили елиминациони праг да требају приступити усменом тестирању-интервјуу.

Усмени тест-интервју проводи се на начин да сваки члан Комисије учествује у усменом тесту-интервјуу и оцјењује кандидата из следећих области и то:

-         Образовање и професионални развој,

-         Амбиције, навике и интересовања за различите области,

-         Професионална мотивација,

-         Вербална и невербална комуникација,

-         Основна обиљежја личности.

 

Максималан број бодова које кандидат може освојити на тестирању је 15. Пролазан успјех постиже кандидат који освоји 9 бодова и више.

Сви кандидати су дужни да поштују правила кућног реда Институције у којој се врши тестирање и обавезно са собом понијети важећи идентификациони документ.

У складу са Законом о заштити личних података (Службени гласник БиХ број 49/06 и 76/11) Листе кандидата су објављене путем додијељених шифри.

Усмено тестирање-интервју биће обављено у дане 17. и 18.05.2017. године у бази Јединице за специјалну подршку, улица Војводе Радомира Путника број 106, Источно Сарајево.

 

Листу кандидата који ће приступити усменом тестирању можете пронаћи овдје.