Јавни оглас број: 16-11-34-2-850/19 од 13.02.2019. године.

Позив кандидатима за тестирање физичке способности за чин млађи инспектор

У складу са чланом 7. Одлуке о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту и чланом 14. Пословника о раду Комисије за избор кандидата за полазнике основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту, обавјештавамо вас да ће се тестирање физичке способности обавити 27.5.2019. године од 10,00 до 16,00 часова у Центру за едукацију, спорт и рекреацију „Сафет Зајко“ Халиловићи, општина Нови Град, Сарајево.

НАПОМЕНА: Кандидати су обавезни прије приступања тесту физичке способности да потпишу Изјаву да добровољно приступају тесту физичке способности, те да су упознати да у случају њиховог повређивања Агенција не сноси одговорност.

За кандидате који не приступе тесту физичке способности, сматраће се да су повукли пријаву на Оглас.

Кандидати су на провјеру физичких способности дужни донијети спортску опрему (патике, тренерка) и важећи идентификациони документ.

Табелу са распоредом кандидата по групама можете погледати овдје.