ПОЗИВ КАНДИДАТИМА ЗА ТЕСТ ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ ЗА ЧИН ПОЛИЦАЈАЦ

У складу са Одлуком о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту (чл. 3. и 20.) и Пословником о раду Комисије (члан 14.), обавјештавамо кандидате који су успјешно положили тест општег знања да треба да приступе тесту физичке способности.

Тестирање физичке способности састоји се од мјерења нивоа моторичких способности кандидата употребом стандардизованих тестова и нормативних таблица. Код норматива процјене моторичких способности бодује се свих девет тестова скалом од 0 до 5 бодова, при чему је могуће остварити максимално 45 бодова. Да би задовољио ниво пролазности, кандидат мора испуњавати критеријуме предвиђене тестовима провјере физичке способности, те остварити минимално 27 бодова, а да при томе није оцијењен ни на једном од тестова са нула бодова. Ако је кандидат на једном од тестова оцијењен са нула бодова или одустане од тестирања или прекине извођење теста, сматра се да није задовољио ниво пролазности, без обзира на укупно остварен број бодова на тестовима физичке способности, и искључује се из даљег поступка избора.

Кандидати су обавезни прије теста физичке способности потписати изјаву да добровољно приступају тесту физичке способности, те да су упознати да у случају њиховог повређивања Агенција не сноси одговорност.

Такође, кандидати су дужни да поштују правила кућног реда институције у којој се врши тестирање и да обавезно понесу важећи идентификациони документ, спортску опрему (патике, спортска мајица, тренерка), опрему за базен (купаћи костим, капа за пливање). На Олимпијском базену „Отока“ забрањено је кориштење шорцева и друге неприкладне опреме и прописана је обавезна употреба капе за пливање.

Кандидати који нису остварили довољан укупан број бодова на тесту општег знања те су оцијењени оцјеном 1 и кандидати који се нису одазвали на позив за тестирање искључују се из даљег процеса одабира.

У складу са Законом о заштити личних података (Службени гласник БиХ, бр. 49/06 и 76/11), листе кандидата објављене су путем додијељених шифри.

Тестирање физичке способности биће реализовано на сљедећим локацијама:

-          база Јединице за специјалну подршку СИПА-е, ул. Војводе Радомира Путника бр. 106, Источно Сарајево;

-          атлетска стаза Атлетског центра „Кошево“, Сарајево и

-          Олимпијски базен „Отока“, Булевар Меше Селимовића бр. 83-б, Сарајево.

 

Табелу са распоредом кандидата по групама можете преузети овдје.