ПОЗИВ КАНДИДАТИМА ЗА ПРОВЈЕРУ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ЗА ЧИН ПОЛИЦАЈАЦ

На основу укупног збира резултата досадашњих тестирања, а у складу са Одлуком о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту (чл. 3. и 10.) и Пословником о раду Комисије за избор кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту (чл. 6. и 19.), обавјештавамо кандидате да треба да дођу на провјеру здравственог стања.

Провјеру здравственог стања врши овлаштена здравствена установа и подразумијева љекарски преглед, психолошки преглед, укључујучи тест и интервју.

У случају да кандидат не задовољи на провјери здравственог стања, елиминише се из даљег поступка избора.

Провјера здравственог стања обавиће се 22.03.2018. године у Дому здравља Источно Сарајево, ул. Стефана Немање број 1 Источно Ново Сарајево, са почетком у 07,00 сати.

Кандидати су дужни прије почетка љекарског прегледа да се јаве у Дом здравља у собу општих, правних и кадровских послова (први спрат) и да понесу идентификациони документ.

Такође, кандидати су дужни да поштују правила кућног реда здравствене институције у којој се врши провјера здравственог стања.

Листа кандидата по шифрама који се позивају на провјеру здравственог стања 22.3.2018. године од 07,00 сати