ПОЗИВ КАНДИДАТИМА ЗА ПРОВЈЕРУ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ЗА ЧИН ПОЛИЦАЈАЦ

У складу са Одлуком о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата за полазнике основне обуке – кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту (чл. 3, 10. и 23.) и Пословника о раду Комисије за избор кандидата за полазнике основне обуке - кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту (чл. 6. и 19.), обавјештавамо кандидате који су задовољили тест психофизичке издржљивости у екстремним ситуацијама да треба да приступе провјери здравственог стања.

Провјеру здравственог стања врши овлаштена здравствена установа и подразумијева љекарски преглед, психолошки преглед, укључујући тест и интервју.

У случају да кандидат не задовољи на провјери здравственог стања, елиминира се из даљег поступка избора.

Провјера здравственог стања обавиће се 12.07.2017. године у Дому здравља Источно Сарајево, улица Стефана Немање број 1 Источно Ново Сарајево са почетком у 07,30 сати.

Кандидати су дужни прије почетка љекарског прегледа да се јаве у Дом здравља у собу општих, правних и кадровских послова (први спрат) и да са собом понесу идентификациони документ.

Сви кандидати су дужни да поштују правила кућног реда здравствене институције у којој се врши провјера здравственог стања. 

Листа кандидата по шифрама који се позивају на провјеру здравственог стања 12.07.2017. године од 07,30 сати