Одлуку о избору најповољнијег понуђача

На основу члана 70. став (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) објављујемо Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга осигурања возила за потребе Државне агенције за истраге и заштиту.

На основу члана 70. став (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14) објављујемо Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга осигурања возила за потребе Државне агенције за истраге и заштиту можете погледати овдје.