Одлука о поништењу поступка

На основу члана 70. став (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14), објављујемо Одлуку о поништењу поступка јавне набавке услуга сервисирања система гријања и хлађења за потребе Државне агенције за истраге и заштиту.

Одлуку о поништењу поступка јавне набавке услуга сервисирања система гријања и хлађења  ЛОТ  1, за потребе Државне агенције за истраге и заштиту можете погледати овдје