Одлука о избору најповољнијег понуђача

На основу члана 70. став (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14), објављујемо Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга одржавања AMLS система за потребе Државне агенције за истраге и заштиту.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача можете погледати овдје