Одлука о избору најповољнијег понуђача

На основу члана 70. став (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14), објављујемо Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке мобилних телефона и мрежне опреме за потребе Државне агенције за истраге и заштиту за ЛОТ-1 и ЛОТ-2.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ-1 и ЛОТ-2 можете погледати овдје